O nás
Správní rada
Dozorčí rada
Jak přispět
Kontakt

JAK PŘISPĚT

Nadační fond SYNESIS je financován z dobrovolných příspěvků fyzických i právnických osob. Pokud se rozhodnete podpořit Nadační fond SYNESIS, můžete tak učinit následujícím způsobem:

- vkladem/převodem na účet nadačního fondu: KB a.s.  - 43-9384130277/0100

Nadační fond SYNESIS si vyhrazuje právo dar nepřijmout. Standardním procesem je uzavření darovací smlouvy. Pokud existuje vážný důvod pro setrvání dárce v anonymitě, je možné finanční dar složit/převést přímo na účet nadačního fondu bez uzavření darovací smlouvy.

Informace o darech jsou důvěrné a jako s takovými je s nimi i nakládáno. Každý dárce má právo na informace týkající se nakládání fondu s finančními prostředky.

Možnost odečtení si hodnoty daru od základu daně!

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

 

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Podrobnější informaci naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Copyright 2011© Nadační fond SYNESIS | Design by Kamaradweb.cz